image3

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir ve nasıl faydalanılır?

  

SGK’lısınız özel hastanelerin sağlık hizmetlerinden de yararlanmak istiyorsunuz ancak yüksek prim ödemekten çekiniyorsanız Tamamlayıcı Sağlık Sigortası tam da size göre.

Bu sigorta poliçesi ile sağlık sigortasının neredeyse 3’te 1’i fiyatına özel sağlık sigortası yaptırabilirsiniz.

SGK’lı bir kişi dilerse daha düşük fiyata sigortalanabilir. Şöyle ki eğer özel sağlık sigortası yoksa sadece SGK’lı olarak anlaşmalı özel hastaneye gittiğinde hem hastane hem de SGK fark ücreti öder. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda ise sadece SGK katılım ücretini ödemek yeterli olur. Örneğin 100 TL hastane ve 15 TL SGK katılım ücreti ödenen bir doktor için sadece 15 TL’lik katılım ücreti ödemeniz yeterlidir. Üstelik her türlü testler ve tetkikler için de para ödemezsiniz. 

TEMİNATLARI NELERDİR?

Yatarak Tedavi Teminatı

 Sigortalı başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dahili ve/veya cerrahi yatışları, sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderleri, küçük müdahaleleri yatarak tedavi kapsamında özel ve genel şartlara uygun olarak ödenir. Tek başına satın alınabilir. 

Ayakta Tedavi Teminatı

  

Sigortalı başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin doktor muayene, tahlil, radyoloji, modern teşhis yöntemleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri ayakta tedavi kapsamında değerlendirilir.

 

ᵒ Ayakta tedavi teminatı kapsamındaki hizmetler ( muayene, tanı işlemleri vb.) poliçe kullanımı boyunca 9 veya 10 defa geçerlidir.

ᵒ Her bir muayene işlemi ve ilişkili değer tanı işlemleri 1 kez olarak değerlendirilir.

ᵒ 9 veya 10 adet muayene teminatı kullanımı sonrası oluşabilecek diğer ayakta tedavi işlemleri için teminat verilmeyecektir.

ᵒ Doktor muayene ve diğer tanı işlemlerinin tümünün aynı kurumda yapılması şarttır. (SGK şartı)

 

Ayakta ve yatarak tedavi içeren poliçelerde bekleme süresi olmadan doğum teminatı mevcuttur.Doğum teminatı seçilen poliçelerin fiyatlandırması farklıdır.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının fiyatı neye göre belirleniyor?

ᵒ   Yaşı

ᵒ   Cinsiyeti

ᵒ   Mevcut sağlık durumunu

ᵒ   Kanser,diyabet,kalp gibi rahatsızlığının olup olmadığını

ᵒ   Önceden geçirmiş olduğu hastalıklarını 

ᵒ   Aile geçmişinde var olan kalıtsal hastalıklarına göre benzer faktörler değerlendirilerek fiyat belirlenmektedir.