image2

Kasko Sigortası Nedir?

 Kasko sigortası; aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi gibi durumları ve kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan isteğe bağlı yaptırılan bir sigorta türüdür. 
Kasko, poliçede belirtilen ve karayolunda kullanılma izni olan motorlu ve motorsuz tüm kara araçlarından doğan risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan oluşacak maddi zararları ve hasarları teminat altına alır. Örneğin; aracın karayolunda ve demiryolunda kullanılabilen motorlu veya motorsuz araçlara çarpması, aracın yanması, aracın veya araç parçalarının çalınması ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi gibi zararlar kasko teminatına dahildir. 

Kasko Ve Trafik Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

 Kasko sigortası ve trafik sigortası olmak üzere iki farklı araç sigortası bulunmaktadır. 


  Kasko sigortası: Hasar durumunda kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına alır. Aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alır ve ancak sigortalı isterse kasko sigortası yaptırarak kendini güvence altına alır.


  Trafik sigortası: Sadece aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alır ve yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türüdür.Trafik sigortası kendi aracınızın hasarını ödemez. 

Kapsam Dışı Hasarlar Var Mıdır?

 Kasko sigortasında teminat dışı durumlar olabilir. 

ᵒ  Sürücü belgesine sahip olmayan kişiler tarafından kullanılan araçta meydana gelen zararlar,

ᵒ  Taşıma haddini aşan araçlarda meydana gelen zararlar,

ᵒ  Karayolları Trafik Kanunu'nun yasakladığı miktarda alkol alınması ya da uyuşturucu madde kullanımı,

ᵒ Aracın arızalanması (bazı şirketler ek prim karşılığında arıza teminatıda vermektedir.)    

ᵒ  Araçta yapılan değişikliklerden doğan zararlar,

ᵒ  Nükleer atıklardan ve nükleer yakıttan kaynaklanan yangınlar,

ᵒ  Olağanüstü durumlarda (savaş, işgal vs.) doğan zararlar,

ᵒ  Ruhsatlı taşıma yapan gemi ve trenler haricinde aracın deniz ya da havada taşınması sonucunda oluşan zararlar araç kasko paketi kapsamında değildir

Kasko İndirimleri Nelerdir?

1. BASAMAK: POLİÇENİN İLK YILI HASARSIZ TAMAMLANDIYSA %30

2. BASAMAK: POLİÇENİN 2. YILI HASARSIZ TAMAMLANDIYSA %40 

3. BASAMAK: POLİÇENİN 3.YILI HASARSIZ TAMAMLANDIYSA %50

4. BASAMAK: POLİÇENİN 4.YILI HASARSIZ TAMAMLANDIYSA %60