image5

Dask(Zorunlu Deprem Sigortası) Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortasının amacı meydana gelebilecek deprem felaketi sonucu bina maliklerinin veya intifa hakkı sahiplerinin binalarının ziyan ve hasarlanması nedeniyle uğrayacakları maddi zararların karşılanması için tesis edilmiştir. 


27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kanun kapsamındaki meskenler için zorunlu hale getirilen deprem sigortası, genel anlamda belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik oluşturulan bir sigorta sistemidir.Belirtilen koşullara uyan ,kat irtifakı tesis edilmiş binalar,tapuda henüz cins tashihi yapılmamış, tapu kütüğünde vasfı arsa v.b.olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.


Elektrik,su gibi abonelikleri üstünüze almak için DASK yapılması zorunludur.

İşyerleri Dask Yaptırmak Zorunda Mıdır?

Zorunlu Deprem Sigortası‘nın Genel Şartlar A-2 Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar maddesi gereği; tamamı ticarî veya sınaî amaçla kullanılan binalar, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır. 

Ancak, mesken olarak inşa edilmiş binaların (apartmanların) içinde yer alan ve ticarethane, dükkân, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gereklidir.

Zorunlu Deprem Sigortası ile Sunulan Teminatlar

 ᵒ Depremin,

 ᵒ Deprem Sonucu Yangının,

 ᵒ Deprem Sonucu İnfilakın,

 ᵒ Deprem Sonucu Yer Kaymasının,  

 ᵒ Sigortalı Binalarda Doğrudan Neden Olacağı Maddi Zararlar (Temeller, Ana Duvarlar, Bağımsız Bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere),

DASK Tarafından sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır. 

Zorunlu Deprem Sigortası Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

 ᵒ Yaşadığınız il,ilçe

 ᵒ Bina yapı tarzı

 ᵒ Bina inşa yılı

 ᵒ Toplam kat sayısı

 ᵒ Daire yüz ölçümüne göre fiyatlar belirlenmektedir. 

Dask Yaptırırken İstenecek Belgeler Nelerdir?

 ᵒ Sigortalı T.C/Vergi No

 ᵒ Adres Kodu

 ᵒ Bina Yapı Tarzı

 ᵒ Bina İnşa Yılı

 ᵒSigortalı Katı

 ᵒBina Toplam Kat Sayısı

 ᵒDaire Kullanım Şekli