image8

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel sağlık sigortası; kaza veya hastalık nedeniyle meydana gelen sağlık sorunlarının tedavisini, poliçenizde yer alan teminatlar ve limitler dahilinde karşılayan sigorta türüdür. Bu doğrultuda özel sağlık sigortası poliçesi yaptırırken teminatları ihtiyacınız doğrultusunda tercih etmelisiniz.

Özel sağlık sigortanızdan yararlandığınızda dilediğiniz doktoru seçebilir ve tedaviniz için ihtiyacınız olan hizmetleri ücretsiz ya da minimum ücret ödeyerek alabilirsiniz.18-65 yaş arası, gerekli şartları sağlayan herkes özel sağlık sigortası sahibi olabilir. 1 yıl süreyle yapılan sağlık sigortaları yıl bitiminde kişinin durumuna göre yenilenebilir.

Özel Sağlık Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Özel hastanelerde sadece cüzi miktar SGK payını ödeyerek %85 kâr  edebilirsiniz.Yani sigorta poliçenizde belirtilen yatarak ve ayakta tedavi olanaklarından bütçenizi yormadan, istediğiniz hastanede muayene olarak ya da tedavi görerek yararlanabilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortasının Fiyatı Neye Göre Belirleniyor?

ᵒ   Yaşı

ᵒ   Cinsiyeti

ᵒ   Mevcut sağlık durumunu,
ᵒ   Kanser,diyabet,kalp gibi rahatsızlığının olup olmadığını,

ᵒ   Önceden geçirmiş olduğu hastalıklarını,

ᵒ   Aile geçmişinde var olan kalıtsal hastalıkları
 

İncelenerek sigorta süresi boyunca oluşabilecek risklere göre poliçe fiyatını belirlemektedir. Poliçenizin 2.yıl yenilemesinde ise bir önceki sene hastane haklarını kullanıp kullanmadığınıza,geçirdiğiniz rahatsızlıklara göre fiyatlar yükselmektedir.

Ayakta Tedavi Teminatları Nelerdir?

ᵒ  Doktor muayenesi,

ᵒ  Reçeteli ilaç,

ᵒ  Görüntüleme masrafları,

ᵒ  Fizik tedavi giderleri,

ᵒ  Hastalığın tedavisi için gereken bandaj, boyunluk, koltuk değneği, varis çorabı gibi,yardımcı tüm tıbbi malzemeler.

Yatarak Tedavi Teminatları Nelerdir?

ᵒ Ameliyatlar

ᵒ 24 saat yatış gerektiren ameliyatsız tedaviler,

ᵒ Kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz giderleri

ᵒ Evde verilen tıbbi bakım hizmetleri,

ᵒ Kaza ve hastalık sonucu gerekli hâle gelen el, kol, bacak, göz, meme protezlerine ilişkin giderler,

ᵒ  Acil durum tanımına uyan hallerde, yerinde müdahaleye veya en yakın sağlık kuruluşuna nakle ilişkin giderler,

ᵒ  Trafik kazası sonucu zedelenmiş dişlere uygulanan tıbbi ve cerrahi müdahaleler

ᵒ Sigortalının yatarak tedavisi kapsamında gerçekleşen tedavisine ilişkin rehabilitasyon giderleri,

ᵒ Ameliyat tazminat teminatı.